ETU-Link Technology CO ., LTD.

ผลิตภัณฑ์

 ตรงแนบ Sfp + ใช้งานสายทองแดง
สายเคเบิลทองแดง Acitve SFP + ของ 10 กรัม

คำอธิบาย: สายลิงค์ ETU SFP + ใช้งานทองแดงเข้ากันได้กับเอสเอฟ-8431 และให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์โดยใช้พอร์ต SFP +