ETU-Link Technology CO ., LTD.

ผลิตภัณฑ์

14.025Gbps SFP + ตัวรับส่งสัญญาณหลายโหมดเข้าถึง 100m
14.025Gbps SFP + MM 850nm 100M DDM

คำอธิบาย: เครื่อง Tranceiver ETU-Link SFP + (รูปแบบขนาดเล็ก - ปัจจัยเสียบได้) สูงถึง 14Gb / s ระยะทางสูงถึง 100M